Sürdürülebilirlik

Abco Kurumsal


Çevre ve ISG Politikası

Fiili Kapsam

TR ; Plastikten üretilen; ambalaj ürünleri, tarımsal ürünler, endüstriyel ürünler, teknik tarım ürünleri, Teknik tekstil (plastik çuval, plastik ip, plastik gölgelik, plastik kumaş, plastik file, plastik halat, plastik örtü, PP block bottom ventilli torba, birincil halı tabanı) üretimini ve satışı ile hammadde alımı, satışı ve gümrükleme faaliyetleri’’


Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. olarak;

  • Çevre / İSG ile ilgili tabi olduğumuz yasal mevzuat ve diğer gereklilikleri yerine getirmek,
  • Çevre kirliliği ve iş kazalarını önlemede, proaktif yaklaşım ile; uygulanabilir üstün teknolojiyi kullanarak, bu alanda performansımızı iyileştirmek ve sürekliliğini sağlayarak belirlenmiş hedeflere ulaşmak,
  • Çalışanlarımızın, paydaşlarımızın Çevre ve İSG bilincini artırmak, doğru ve eksiksiz uygulamalar yapmak için, ilgili eğitimleri planlamak ve uygulamak; çalışanlarımızın / temsilcilerimizin, danışma ve katılımını sağlamak, 
  • Doğal kaynakları verimli kullanarak atık oluşumunu kaynağında önlemek, azaltmak ve/veya yeniden kullanılmasını sağlamak için toplayarak, geri dönüşümünü, yeniden kullanım olanaklarını en üst düzeyde değerlendirmek,
  • İSG kurallarını doğru / eksiksiz uygulayarak, tehlikeleri ortadan kaldırmak; riskleri azaltarak, emniyetli çalışma ortamı yaratmak, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek.

Taahhüdümüzdür.